Program Hakkında

 

AUZEF’e bağlı olan Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, iki yıllık açıköğretim ön lisans programıdır. 
Programın Amacı; 
Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvar, klinik uygulamalar, hayvansal kökenli gıda güvenliği ve güvenirliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarında Veteriner hekime yardımcı olacak gerekli bilgi ve donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir.

 

 

DETAYLI BİLGİ

Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı'yla öğrencilere;

 • Bireysel ve takım içinde çalışabilme,
 • Sorumluluk alma,
 • Mesleki terimler rahatlıkla kullanılabilme,
 • Alanı ile ilgili teknolojik çalışmaları yakından takip edebilme,
 • Araştırma yapabilme,
 • Acil durumlar karşısında alınacak tedbirler konusunda bilgi sahibi olma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) İle Kayıt
 • Programa kayıt olmak için YKS’ye giriş yaptıktan sonra program için tercih yapabilirsiniz. ÖSYM tarafından fakültemize yerleştirildiğiniz takdirde kayıt hakkı elde edersiniz.
 • İkinci Üniversite Kapsamında Sınavsız Kayıt
 • Programa kayıt olmak için Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında, fakülteye gerekli şartları sağlamanız durumunda başvuru yapmanız gerekmektedir. Herhangi bir lisans bölümünde okuyan öğrenciler ya da lisans bölümü mezunları programa başvuru yapabilirler. Detaylı bilgi için http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/tr/_ adresini ziyaret ediniz.

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı; müfredatı zorunlu derslerden oluşmaktadır. Programın en büyük özelliği ders materyallerinin tamamının e-öğrenme yöntemiyle hazırlanmış olmasıdır. Program müfredatı ulusal eğitim politikası hedefleri doğrultusunda İstanbul Üniversitesi’nin deneyimli akademik kadrosu tarafından hazırlanmıştır. Öğretim Sistemi Platformu tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve öğrencinin rahat bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve ileri öğretim materyali olarak hazırlanan Faz 2 içerikleri yüklenmiştir.
Programla ilgili her konuda https://auzefcozum.istanbul.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Sınav Uygulama Şekli
Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl / yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Sınav Uygulamaları Hakkında
Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/olcme-degerlendirme/sinavlar-hakkinda

 

MEZUNİYET

 •  Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca gerekli kredi/AKTS miktarını alıp başarıyla tamamlamak,
 •  FF harf notlu derse sahip olmamak,
 •  2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),
 •  Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

 • Uyarı:Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca AKTS sayıları artırılabilir.

 

KARİYER OLANAKLARI

Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı mezunları;

 • Tarım ve Orman Bakanlığı,
 • Belediyeler,
 • Valilikler,
 • Veteriner kuruluşları,
 • Barınaklar,
 • Mandıra ve çiftlikler,
 • Ziraat Odaları,
 • Kooperatiflerde çalışabilirler.